Seznam členů

Předseda

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno


Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové


FN Plzeň

MUDr. Michal Karas

Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň

Další klíčoví spolupracovníci:

prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň


ÚHKT

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Další klíčoví spolupracovníci:

MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Laboratoř PCR diagnostiky leukémií, ÚHKT Praha

MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

ÚHKT Praha

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Oddělení molekulární genetiky, ÚHKT Praha

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Klinický úsek ÚHKT Praha


FN Královské Vinohrady

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady

Další klíčoví spolupracovníci:

MUDr. Olga Černá

Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady

MUDr. Veronika Petečuková

Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady


VFN

MUDr. Anna Jonášová

I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


FN Hradec Králové

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové

Další klíčoví spolupracovníci:

doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové

MUDr. Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové


FN Brno

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

Další klíčoví spolupracovníci:

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno


FN Olomouc

doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc

Další klíčoví spolupracovníci:

MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc


FN Ostrava

MUDr. Lukáš Stejskal

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava

Další klíčoví spolupracovníci:

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava