Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 19.12.2017

11 ledna, 2018

Účastníci: Mayer, Klener, Szotkowski, Čerňan, Doubek, Semerád, Žák, Ráčil, Šálek, Bělohlávková, Polák, Richterová, Stejskal, Michalová, Mikulenková, Machová, Karas, Vydra, Folber, Cetkovský, Šrámková, Starý, Zemanová, Cmunt, Jonášová, Hisemová, Klamová

Host: Czékus

 1. Úvod a přivítání – doc. Žák
 2. Úvod do jednání leukemické sekce – prof. Mayer
  1. Informace o aktuálním stavu jednání o vstupu nových léků na trh o jejich úhradě.
  2. Informace o aplikaci podané do letošní výzvy AZV – klinické doporučené postupy, které by umožnili sofistikovaně připravit update doporučených postupů v hematologii tzv. „Červené knihy“.
 3. Úhradová vyhláška 2018 modelace hematologické onkologie – Ing. Czékus
  1. Informace o hlavních a vedlejších cílech úhradové vyhlášky na rok 2018 (hlavní cíl – navýšení platů ve zdravotnictví a vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven).
  2. Informace o finančních předpokladech pro úhradovou vyhlášku.
  3. Informace o struktuře úhradové vyhlášky:
   1. Individuální smlouvy – ISSSU:
    1. vBalíčky – pro rok 2018 dobrovolná dohoda mezi plátcem a zprostředkovatelem zdravotní péče (z pohledu hematologie je příkladem transplantace krvetvorné tkáně).
    2. Centrové léky – pro rok 2018 je referenčním rokem je rok 2016 a pro hematologii je koeficient nárůstu 1,16. Informace o rizicích, kterým je zejména vstup nových hemato-onkologických léků do úhrady. Informace o vykazování léků na tzv. paragraf 16.
   2. Hospitalizace – informace o úhradě paušální a „vyčleněné“. Informace o úskalích vyžádané péče (např. žádanky během hospitalizace). Informace o výpočtu paušální platby v daném úhradovém období. Informace o případových paušálech a jejich tvorbě v roce 2018.
   3. Ambulantní provoz – informace o úhradě ambulantní péče, tvorbě úhrady této péče a jejich limitech a stropech úhrady.
 4. Doplnění seznamu výkonů – sdílená péče – provedení lumbální punkce odborností 202 – doc. Žák
 5. Závěr – prof. Mayer

Přejít nahoru