Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 25.4.2018

15 května, 2018

Přítomni (bez titulů): Cetkovský (ÚHKT Praha), Mayer (FN Brno), Klamová (ÚHKT Praha), Ráčil (FN Brno), Starý (FN Motol), Tůmová (ÚHKT), Hanáková (ÚHKT Praha), Sněhotová (ÚHKT), Horňák (FN Brno), Weinbergerová (FN Brno), Semerád (FN Brno), Bělohlávková (FN Hradec Králové), Hrochová (FN Hradec Králové), Fuchs (ÚHKT Praha), Doubek (FN Brno), Šálek (ÚHKT Praha), Ransdorfová (ÚHKT), Březinová (ÚHKT), Folta (FN Brno), Vydra (ÚHKT Praha), Michalová (VFN Praha), Mikulenková (ÚHKT Praha), Čerňan (FN Olomouc), Szotkowski (FN Olomouc), Novák (FN Královské Vinohrady)

1

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer, předseda Leukemické sekce, který přivítal přítomné účastníky a stručně shrnul aktivity Leukemické sekce a CELL od posledního jednání.

2

Prof. Mayer následně informoval o návrhu smluv mezi jednotlivými nemocnicemi a CELL, ve kterých jsou již zohledněny změny nutné pro splnění podmínek GDPR.

Dále prof. Mayer informoval o stavu přípravy klinických doporučených postupů.

3

V další části schůze proběhly informace o stavech databází CELL, stručných aktuálních počtů zadaných nemocných a o plánovaných změnách v těchto databázích v roce 2018 – MUDr. Klamová informovala o databázi nemocných s CML – INFINITY, MUDr. Semrád o databází nemocných s AML – DATOOL AML, Prof. Doubek o databázi případů ALL a CLL – DATOOOL- ALL a CLLEAR, a MUDr. Weinbergerová pak o databázi případů nemocných s PH negativními myeloproliferativními chorobami – MIND

4

Následně proběhla prezentace stavu a výsledků projektů CELL na poli AML a CML – MUDr. Horňák prezentoval výsledky a ukončení projektu LIPIDY u nemocných s CML, Prof. Ráčil aktuální stav projektu ENIGMA a protokolu DaunoDouble, a Mgr. Folta pak výsledky národního projektu mutací a klonality u nemocných s AML podpořeného AZV.

5

V další části pak byly představeny nové projekty v oblasti ALL (MUDr. Šálek) a BPDCN (MUDr. Čerňan)

6

Na závěr pak MUDr. Weinbergerová připomenula právě vycházejících doporučení CELL týkajících se prevence OPSI a také program blížícího se workshopu CELL s tématikou infekčních komplikací u nemocných s hematologickou malignitou.

7

Následovalo jednání výboru CELLu, kde předseda CELLu ještě jednou obšírně shrnul problematiku smluv CELLu s fakultními nemocnicemi, s IBA a následně i s farmaceutickými firmami. Všichni s tímto konceptem vyslovili souhlas a prof. Mayer, předseda CELLu, bude v této záležitosti činit další kroky.

V Praze 25.4.2018

Zapsal: Ráčil

Přejít nahoru