Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 17.5.2017

2 června, 2017

Přítomni (abecedně, bez titulů): Cetkovský (ÚHKT Praha), Hanáková (ÚHKT Praha), Hrochová (FN Hradec Králové), Jarošová (IHOK Brno), Jindra (FN Plzeň), Kořístek (FN Ostrava), Koberna (UP Olomouc), Lánská (FN Hradec Králové), Mayer (IHOK Brno), Novák (FNKV Praha), Procházková (IHOK Brno), Ráčil (IHOK Brno), Semerád (IHOK Brno), Sněhotová (ÚHKT Praha), Szotkowski (FN Olomouc), Šálek (ÚHKT Praha), Vydra (ÚHKT Praha), Žák (FN Hradec Králové)

Videoprezentace: Koščík (MU Brno)

1

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer, předseda Leukemické sekce, který přivítal přítomné účastníky a stručně shrnul aktivity Leukemické sekce od posledního jednání.

2

Panem magistrem Koščíkem byla formou videoprezentace představena nová evropská směrnice, týkající se zpřísnění obecné ochrany osobních dat (GDPR – General Data Protection Regulation). Tato legislativa se fundamentálně dotýká všech projektů Leukemické sekce, které pracují s pacientskými daty. Předpokládané nabytí účinností směrnice je květen 2018. Velký důraz bude kladen na vedení a archivaci dokumentace, zejména informované souhlasy. V rámci diskuse bylo navrhnuto vytvoření návodu, který bude upravovat zacházení s informovanými souhlasy na jednotlivých hematologických centrech participujících na společných projektech.

3

V další části prof. Mayer informoval o aktuální situaci v oblasti jednání České hematologické společnosti se zdravotními pojišťovnami. Diskutována byla problematika úhrady léků, které jsou schvalovány na paragraf 16, dále problematika specifických léčebných programů a nutnost úpravy DRG u pacientů s hematologickými malignitami.

4

Následně prof. Mayer informoval o plánované aktualizaci Červené knihy a KDP (Klinických doporučených postupů) České hematologické společnosti.

5

Poté prof. Mayer shrnul aktuální stav Internetového hematologického atlasu CELL. Byla prezentována základní struktura atlasu a ukázky jednotlivých obrázků internetového atlasu přímo na webu. Aktuálně jsou do atlasu vkládány obrázky ze dvou center. Ostatní centra informována o možnosti participace na atlasu.

6

Na závěr dr. Koberna přestavil projekt UP Olomouc týkající se nových vysoce výkonných systémů pro analýzu metabolismu nukleosidů (-tidů). Cílem práce je vývoj a testování nových inhibitorů lidských deoxynukleosidáz u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Je předpoklad, že projekt bude zahájen v březen/duben 2018 a bude trvat 4 roky. Ostatní centra byla oslovena a vyzvána k participaci na projektu.

V Praze 17.05.2017

Zapsal: Semerád, Ráčil

Přejít nahoru