Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 25.11.2016

19 ledna, 2017

Přítomni: Mayer, Ráčil, Horáček, Žák, Kořístek, Konířová, Cetkovský, Szotkowski

Host: Folta, Hrochová, Mertová, Kabut, Procházková

Program, projednané body a závěry:

  1. Úvod – Mayer
  2. Diskuse nad novým statutem Leukemické sekce ČHS JEP a hlasování o jeho schválení – MayerS výjimkou jediné připomínky, která byla vzata na vědomí (nicméně centry neschválena) nebylo připomínek a přítomní schválili dokument v plném znění
  3. Diskuse nad Smlouvou o vzájemné spolupráci mezi Českou leukemickou skupinou – pro život a LS ČLS JEP a hlasování o jejím schválení – MayerNebylo připomínek a smlouva schválena
  4. Představení plánu druhého vydání „Červené knihy ČHS JEP“ v roce 2017 – update kapitol, doplnění některých částí neonkologické hematologie – Mayer
  5. Informace o plánované tiskové konference ČHS JEP o úhradách nákladné specializované péče v hematologii – Mayer
  6. Diskuse

V Praze 25-11-2016

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Přejít nahoru