Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 19.6.2014

Přítomni (bez titulů): Machová, Klamová, Voglová, Žák, Žáčková, Ráčil, Cetkovský, Mayer, Rohoň, Schwarz, Bělohlávková, Horáček, Lánská

Program, projednané body a závěry:

1.

Úvod – Mayer

2.

Sustainability of CML treatment – přehledová přednáška – Mayer, FN Brno

3.

CML – studie EUROSKI a studie TIGER – update – Žáčková, FN Brno

4.

CML – EUREKA projekt – Machová, UHKT

5.

CML – metabolické projekty – ENIGMA a Lipidový metabolismus – update – Ráčil, FN Brno

6.

AML projekty – DaunoDouble a Napoleon – update – Ráčil, FN Brno

7.

Infekční problematika – Ráčil, FN Brno

8.

ALL problematika – Horáček, FN Hradec Králové

9.

Ostatní:

  1. Návrh dopisu pro zdravotnické pojišťovny, který by informoval o reálné situaci úspěchů v léčbě CML a Ph pozitivní ALL pomocí TKI ve srovnání s některými nestandardními medicínskými postupy v jiných oborech s cílem narovnat úhrady za tyto léky – navrhuje prof. Mayer; diskuze a souhlas ostatních s tímto postupem

V Praze 19.6.2014
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.