Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 20.5.2015

20 května, 2015

Přítomni (bez titulů): Doubek, Machová, Žák, Ráčil, Cetkovský, Rohoň, Szotkowski, Horáček, Lánská, Vydra, Mohammedová, Karas, Urbanová, Schwarz, Šálek, Špaček, Smolej

Host (bez titulů): Plevová, Foltánková

Program, projednané body a závěry:

1.

Úvod – Žák

2.

“Červená kniha” – prezentace aktuálního stavu – viz příloha zápisu, diskuse nad hloubkou podrobnosti jednotlivých kapitol – Doubek, Žák, FN Brno a FN Hradec Králové

3.

Léková efektivita – diskuse nad zadáním, do budoucna vhodné upřesnění podkladů důvodů získávání těchto dat ze strany VZP a následně domluva nad metodikou získávání těchto dat do budoucna – Žák, Ráčil, FN Hradec Králové a FN Brno

4.

AZV AML – Ráčil, Foltánková – FN Brno

5.

AZV CLL – Doubek, Plevová – FN Brno

6.

Ostatní:

  1. ERIC TP 53 – harmonizace – Doubek, FN Brno

V Praze 20.5.2015
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Přejít nahoru